Đọc ký của Hoàng Trọng Cường và Lâm Bằng

By Văn Nghệ Xứ Thanh

Nhµ th¬ M¹nh Lª phµn nµn: “B©y giê bµi lý luËn thËt hiÕm hoi. Kh«ng cã ng­êi viÕt hoÆc cã bµi chØ lµ ngé nhËn. C¸i luËn Ýt nªn c¸i lý thËt lµ thiÕu. VËy mµ cø ®ßi in.

More...

Về miền sử thi

By Văn Nghệ Xứ Thanh

Mạnh Hoàng

 

Hương xuân - tranh của Trương Minh Dự

VỀ MIỀN SỬ THI

 

Tôi khởi hành chuyến đi áp tết từ đường phố Cầm Bá Thước (Thành phố Thanh Hoá) phố có trụ sở làm việc của cơ quan tôi. Tôi biết vào cữ này để gấp rút hoàn thành kế hoạch cuối năm nhiều đơn vị lao động khẩn trương khí thế lắm. Còn một tháng nữa là quê tôi cùng với cả nước đón tết Đinh Hợi. Trên trang báo Đảng tỉnh nhà đã kịp ghi lại những hình ảnh ấy kèm theo những cái tên: Cảng Nghi Sơn Công trình Hồ Cửa Đạt Nhà máy xi măng Bỉm Sơn tổng Công ty cổ phần Mía Đường Lam Sơn…

More...

Ngọt ngào vị cát

By Văn Nghệ Xứ Thanh

Nguyễn Ngọc Phú

                NGỌT NGÀO VỊ CÁT

                                                           Truyện ngắn

Hoàng sực tỉnh. Mặt trời như một khối lửa khổng lồ. Chói chang gay gắt. Anh đã dầm trong nước mặn ba ngày. Da bong ra từng mảng. Hoàng hình dung khuôn mặt của mình héo quắt dúm dó như một quả táo khô. Cổ họng rát môi nứt nẻ tóc dính bệt. Hoàng nhắm nghiền mắt lại rồi từ từ mở ra. Trời vẫn tạnh khô. Chiếc can đựng nước ngọt bồng bềnh bên cạnh. Lựa lúc sóng em anh dốc ngước chỉ còn một ít sóng sánh ở đáy can. Dòng nước ngọt thấm dần da thịt. đầu óc nhẹ nhõm con mắt nhìn không nhức nhối như trước. Cái chân bị chuột rút tê dại giờ như có máu truyền xuống đã duỗi duỗi. Hai cánh tay nặng như khúc gỗ các khớp bắt đầu long ra. Bây giờ là buổi sáng. Lại một ngày nữa. Anh buông mình theo ven nước chảy…

More...

Tranh của...

By Văn Nghệ Xứ Thanh

More...

Tranh của Hoàng Chất

By Văn Nghệ Xứ Thanh

More...

Ảnh của...

By Văn Nghệ Xứ Thanh

More...

ânhnhr của Trọng Thắng

By Văn Nghệ Xứ Thanh

More...

Tranh

By Văn Nghệ Xứ Thanh

More...

Tranh

By Văn Nghệ Xứ Thanh

More...